Opettajilla on edessään savotta – syksyllä kartoitetaan etäopetuksen aiheuttamat oppimiserot

Koulut: Kaikilla etäopetus ei ole sujunut toivotun mukaisesti, mutta ketään ei jätetä luokalle vain sen vuoksi.

Anniina Virtanen

Anniina Virtanen

Syksyllä kouluissa kartoitetaan oppimiseroja, joita etäopetusjakson aikana syntyi. Kaupungin teettämien kyselyiden mukaan kaikki eivät päässeet etäopetuksen rytmiin mukaan, kun taas toisilla etäopetus sujui jopa paremmin kuin normaali koulunkäynti.

– Siitä voi vetää johtopäätöksen, että osa oppilaista tarvitsee enemmän tukea, kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen sanoo.

Lisäksi opetustavat vaihtelivat paljon koulujen ja opettajien välillä. Joissakin kodeissa myös vanhempien tuki saattoi jäädä vähäiseksi.

Lue myös: "Jotkut vanhemmat kokivat olevansa äärirajoilla, tai he jopa pelkäävät satuttavansa lapsiaan" – koronatilanne pistää perheet koville

– Tuen tarpeessa olevia pyritään auttamaan tässäkin tilanteessa erilaisilla tukitoimilla ja joustavilla opetusjärjestelyillä. Syksyllä oppilailla on mahdollista saada esimerkiksi tukiopetusta, samanaikaisopetusta ryhmässä kaksi opettajaa ja laaja-alaisen erityisopettajan tukea, vastaa perusopetusjohtaja Outi Salo.

Hän myös toteaa, että vasta syksyllä saadaan syvällisempi käsitys oppilaiden osaamisen tasosta ja silloin suunnitellaan myös tarkemmin tuen muotoja.

Joillakin oppilailla oppimistulokset heikkenivät.

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakari s en (kok.) mukaan etäopetusjakson aikana mahdollisesti kertyneitä osaamiseroja voi ottaa kiinni syksyllä.

Kevään lähiopetusjakso jäi lyhyeksi. Monissa kouluissa on ollut muutenkin löysempää kesälomien lähestyessä, kun kokeet on jo pidetty.

– Lukuvuosi alkaa yleensäkin aiemmin opitun kertaamisella. Tukiopetusta annetaan tarvittaessa, Pakarinen sanoo.

Luokalle jättämiset eivät kasva etäopetusjakson vuoksi, Pohjolainen uskoo.

– On huomattava, että nyt arvioidaan koko lukuvuoden opiskelua ja oppimista. Kahden kuukauden etäjakso ei ole romahduttanut oppilaiden oppimista.

Normaalistikin luokallejättämiset ovat Helsingissä vähentyneet, kun oppilaita pyritään tukemaan muilla tavoin.

– Kaikkien menestymistä on pyritty tukemaan muun muassa sillä, että oppilaalle on annettu mahdollisuus osoittaa osaamisensa ylimääräisellä näytöllä, jos arvosana on uhannut laskea, Pohjolainen sanoo.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toivotaan, että opetus- ja kulttuuriministeriöltä olisi tulossa tukea ensi syksylle oppilaiden tukemiseen.

Koulun penkit olivat tyhjillään kaksi kuukautta. Nyt oppilailla alkoi pitkä kesäloma. Arkisto / Tuire Punkki

Kaupunki ei ole tehnyt tutkimusta siitä, miten kahden kuukauden etäopiskelu on vaikuttanut oppilaiden oppimistuloksiin.

Helsingin oppilaille tehtiin kysely huhti–toukokuun vaihteessa. 85 prosenttia kyselyyn vastanneista 1.–3.-luokkalaisista kertoi koulunkäynnin sujuneen etäkoulussa hyvin tai erittäin hyvin.

Lue myös: Etäopetus Helsingissä on oppilaiden mielestä toiminut hyvin – 5 prosenttia vastasi, ettei kotona ole aina turvallista

4.–9.-luokkalaista 61 prosenttia kertoi pitäneensä etäopiskelusta melko paljon tai hyvin paljon. Jos tulosta vertaa normaalioloihin, vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä 4.–9.-luokkalaisista noin 60 prosenttia sanoi pitävänsä koulunkäynnistä.

– Koulujen edustajien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta voidaan todeta, että joillakin oppilailla etäopiskelu paransi oppimistuloksia ja joillakin taas oppimistulokset heikkenivät. Näitä löytyy kaikilla kaupungin alueilla, Outi Salo kertoo.

Huoltajien kyky tukea oppilaita kotona oppimisessa vaihteli, mikä on voinut heikentää joidenkin oppilaiden oppimista. Monet vanhemmat kokivat, että etäopetus jäi heidän harteilleen.

– Opettajille ja huoltajille on myös tehty kyselyt, Salo kertoo.

Yli puolet huoltajista koki etäopiskelun tukemisen helpoksi, ja 29 prosenttia ei kokenut. Kolmannes vanhemmista oli sitä mieltä, että opettaminen siirtyi liikaa huoltajien vastuulle, kun taas 44 prosenttia ei kokenut niin.

Kyselyiden perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä oppimiseroista. Myös opettajat kartoittavat oppilaidensa osaamisen tasoa.

Lausuntokierros

Oppivelvollisuus pitenemässä jo ensi vuonna

Helsingin kaupunki antaa lausuntonsa hallituksen esityksestä oppivelvollisuuden pidentämisestä 18 ikävuoteen. Hallituksen esityksessä muutos tulee voimaan jo ensi vuoden elokuussa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala esitti lautakunnalle lausuntoluonnoksessa, että lakiuudistus olisi hyvä lykätä vuoteen 2022.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on laskettu, että oppivelvollisuuden laajentamisen kustannukset ovat yli 40 prosenttia suuremmat kuin hallitus on laskenut.

Kasvatus- ja koulutusautakunta päätyi kuitenkin poistamaan toiveen lykkäyksestä.

Kaupungin lausunnon käsittely jatkuu vielä kaupunginhallituksessa.

Kommentoi

Tilaa uutiskirje

Kun tilaat uutiskirjeen, saat päivittäin sähköpostiisi tärkeimmät paikalliset uutiset. Uutiskirje lähetetään sähköpostiisi joka päivä kello 14.

Lomaketta suojaa reCAPTCHA, johon pätevät Googlen Tietosuoja ja Käyttöehdot.

Palvelut